Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Duplex sonography of arteriovenous fistula in chronic hemodialysis patients

Mišević, Tonči and Brkljačić, Boris and Zibar, Lada and Jakić, Marko and Kurbel, Sven and Radić, Radivoje and Mišević, Sanja (2006) Duplex sonography of arteriovenous fistula in chronic hemodialysis patients. Collegium antropologicum, 30 (3). pp. 535-541. ISSN 0350-6134 (Print)

[img]
Preview
PDF
Download (223Kb) | Preview

  Croatian abstract

  Funkcijske osobine arterijskovenskih fistula (AVF) za hemodijalizu ispitivane su obojenim dupleks dopler ultrazvukom s ciljem utvrđivanja normalnih doplerskih vrijednosti. Određivani su unutarnji promjer, indeks otpora i brzina krvnog protoka u arteriji i veni AVF, te volumen protoka krvi kroz njezin venski dio. Normalnim vrijednostima smatrane su one koje su dobivene kod bolesnika koji ostvaruju protok krvi kroz sustav za HD od najmanje 250 mL/min. U studiji je ispitano 66 bolesnika (30 žena i 36 muškaraca) liječenih hemodijalizom (medijan duljine liječenja 61 mjesec, od 4 do 25) koji nemaju šećernu bolest, prosječne dobi 52±13 godina.. U 47 bolesnika s dobrom funkcijom AVF nađen je prosječan arterijski unutarnji promjer ID 5.2±1.4 mm, medijan arterijskog indeksa otpora 0.3 (0.3–0.9), medijan brzine krvnog protoka kroz arteriju 1.5 (0.6–3.6) m/s, prosječni venski unutarnji promjer 7.6 ±2.2 mm, medijan venskog indeksa otpora 0.3 (0.3–0.9), prosječna brzina krvnog protoka kroz venu 1.6±0.7 m/s, i medijan volumena krvnog protoka kroz venski dio AVF 530 (120–1890) ml/min. Bolesnici s nezadovoljavajućom funkcijom AVF imali su značajno manji unutarnji arterijski promjer, veći arterijski indeks otpora, manji venski unutarnji promjer te manju brzinu i volumen krvnog protoka kroz venski dio AVF. Vrijednosti nalaza dobivenih obojenim dopler ultrazvukom za bolesnike s klinički procijenjenom dobrom funkcijom AVF može se smatrati približnom razinom prema kojoj će se odrediti normalne vrijednosti. Osobitosti krvnih žila bile su značajno ovisne o dobi, boljih vrijednosti u mlađih bolesnika.

  English abstract

  Duplex sonography was used to assess functional features of arteriovenous fistula (AVF) for hemodialysis (HD). Internal diameter (ID), resistance index (RI) and blood flow (BF) velocity in feeding artery and in vein ofAVF, and venous BF volume were analyzed with purpose to determine the normal values. Presumed normal BF velocities are those of clinically well functioning shunts, allowing BF through HD lines of minimally 250 ml/min. Study included 66 nondiabetic HDpatients (30 women, 36 men), mean age 52-13 years, treated by HD for median 61 (4-252) months. Measurements in 47patients with clinically well functioning AVF were as followed: mean arterial ID 5.2 +/- 1.4 mm, median arterial RI 0.3 (0.3-0.9), median arterial BF velocity 1.5 (0.6-3.6) m/s, mean venous ID 7.6 +/- 2.2 mm, median venous RI 0.3 (0.3-0.9), mean venous BF velocity 1.6 +/- 0.7 m/s, and median venous BF volume 530 (120-1890) ml/min. Patients with poor functioning AVF had significantly less arterial ID, higher arterial RI, less venous ID, less venous BF velocity and volume. Duplex sonography findings obtained for clinically estimated well functioning shunt should be considered as normal Doppler values. Blood vessels' morphologic features depend upon age, and older patients have more pronounced changes.

  Item Type: Article
  MeSH: Arteriovenous Shunt, Surgical - methods ; Renal Dialysis ; Blood Flow Velocity ; Cross-Sectional Studies ; Erythropoietin - therapeutic use ; Female ; Humans ; Male ; Middle Aged ; Thrombosis - drug therapy ; Ultrasonography, Doppler, Duplex
  Divisions: Katedra za radiologiju i opću kliničku onkologiju
  Depositing User: Boris Čičovački
  Status: Published
  Creators:
  CreatorsEmail
  Mišević, Tonči
  Brkljačić, Boris
  Zibar, Lada
  Jakić, Marko
  Kurbel, Sven
  Radić, Radivoje
  Mišević, Sanja
  Date: September 2006
  Date Deposited: 14 Oct 2008
  Last Modified: 23 Sep 2011 18:10
  Subjects: /
  Related URLs:
   URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/468

   Actions (login required)

   View Item

   Document Downloads

   More statistics for this item...