Quality of life of Croatian breast cancer patients receiving adjuvant treatment--comparison to long-term breast cancer survivors.

Murgić, Jure and Soldić, Željko and Vrljić, Dubravka and Šamija, Ivan and Kirac, Iva and Bolanča, Ante and Kusić, Zvonko (2012) Quality of life of Croatian breast cancer patients receiving adjuvant treatment--comparison to long-term breast cancer survivors. Collegium Antropologicum, 36 (4). pp. 1335-41. ISSN 0350-6134

[img]
Preview
PDF
Download (204kB) | Preview

Abstract

Quality of life (QoL) is an important outcome in assessment of breast cancer treatment. Data comparing QoL after different adjuvant treatments and QoL data on long-term survivors are modest. The aim of this study was to compare QoL scores of patients receiving adjuvant treatment with long-term breast cancer survivors, and to correlate QoL scores with clinical data. Sixty patients were recruited for the study: 20 during adjuvant radiotherapy, 20 during adjuvant chemotherapy, and 20 long-term breast cancer survivors. QoL was assessed using the self-administered EORTC core questionnaire QLQ-C30 and breast cancer-specific module QLQ-BR23. QoL scores between groups were compared using Kruskal-Wallis test and effects of clinical factors on QoL domains were tested using multiple regression analysis. No differences between three groups were observed in terms of all QoL scores. As measured by QLQ-C30, least affected QoL scales were cognitive functioning, social functioning, and physical functioning in all three patients group, while insomnia and pain scales were the most detrimentally affected. Among the groups, the highest scores of global health status and other functional scales were in adjuvant chemotherapy group. Measured by QLQ-BR23, body image scale was most affected, while sexual functioning scale was minimally affected, in all three groups. Multiple regression analysis has shown that the patient age were the only statistically significant predictor for global health status scale, and constipation scale. Our results demonstrated similar and favorable QoL in all three groups of patients and provided basic information on QoL in Croatian breast cancer patients.

Abstract in Croatian

KVALITETA ŽIVOTA U BOLESNICA S RAKOM DOJKE KOJE PRIMAJU ADJUVANTNU TERAPIJU – USPOREDBA S BOLESNICAMA KOJE SU DUGOTRAJNO PREŽIVJELE RAK DOJKE ----- Kvaliteta života (KŽ) je važan detalj u procesu odlučivanju o načinu liječenja raka dojke. Podaci o usporedbi KŽ nakon različitih oblika adjuvantnog liječenja i podataka o KŽ u bolesnica koje su dugotrajno preživjele rak dojke su skromni. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti kvantitativne vrijednosti domena KŽ bolesnica koji su primale adjuvantno liječenje i bolesnica koje su dugotrajno preživjele rak dojke (koje su u praćenju) te povezati pojedine domene KŽ sa kliničkim podacima. Šezdeset bolesnica je bilo uključeno u studiju: 20 za vrijeme adjuvantne radioterapije, 20 za vrijeme adjuvantne kemoterapije i 20 bolesnica koje su dugotrajno preživjele rak dojke. KŽ je procijenjena primjenom osnovnog EORTC upitnika QLQ-C30 i specifičnog modula za rak dojke QLQ-BR23. Bodovne vrijednosti KŽ uspoređene su između skupina Kruskal-Wallis testom, a utjecaj kliničkih čimbenika na različite domene KŽ testiran je multiplom regresijskom analizom. Nisu nađene razlike između tri skupine niti u jednoj od skala KŽ. Mjereno QLQ-C30 upitnikom, najmanje pogođene skale KŽ su bile kognitivno funkcioniranje, socijalno funkcioniranje i tjelesno funkcioniranje u sve tri skupine boesnica, dok su skale nesanice i bola bile najizraženije negativno pogođene. Među skupinama, najviše bodovne vrijednosti općeg zdravstvenog statusa i drugih funkcijskih skala bile su u skupini bolesnica koje su primale adjuvantnu kemoterapiju. Mjereno QLQ-BR23 upitnikom, skala predodžbe tijela bila je najviše pogođena dok je skala seksualnog funkcioniranja bila najmanje pogođena u sve tri skupine. Multipla regresijska analiza pokazala je da je dob bolesnica jedini statistički značajan prediktor za skalu općeg zdravstvenog statusa i skalu konstipacije. Naši rezultati su pokazali sličnu i povoljnu KŽ u sve tri skupine bolesnica te su pružili osnovne informacije o KŽ u hrvatskih bolesnica s rakom dojke.

Item Type: Article
Departments: Katedra za radiologiju i opću kliničku onkologiju
Depositing User: Marijan Šember
Status: Published
Creators:
CreatorsEmail
Murgić, JureUNSPECIFIED
Soldić, ŽeljkoUNSPECIFIED
Vrljić, DubravkaUNSPECIFIED
Šamija, IvanUNSPECIFIED
Kirac, IvaUNSPECIFIED
Bolanča, AnteUNSPECIFIED
Kusić, ZvonkoUNSPECIFIED
Date: December 2012
Date Deposited: 28 Feb 2013 12:15
Last Modified: 28 Feb 2013 12:15
Subjects: /
Related URLs:
URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/1836

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year