Regression analysis of the symptoms

Gruden-Pokupec, Josipa S. and Gruden, Vladimir and Orihovac, Željko (2009) Regression analysis of the symptoms. Collegium antropologicum, 33 (1). pp. 143-156. ISSN 0350-6134

[img] PDF
Download (0B)

Abstract

Stomatopyrosis of 'burning mouth' syndrome, in a narrower sense of definition, is a condition characterized by sensation of burning and heating in mouth, despite its normal mucosa. This research has been directed towards treatment of stomatopyrosis, putting emphasis on the implementation of psychopharmacotherapy and psychotherapy. The research was conducted on altogether 120 respondents suffering from stomatopyrosis. The respondents were divided into two equal groups: each one comprising 60 members. All the respondents were treated by means of a standard topical therapy. All the patients were assessed clinically and by means of psychological tests measuring depression and anxiety four times: once before the treatment, after one month, after two months and after four months since the beginning of the treatment. The acquired data were afterwards statistically processed. Our research led to the conclusion that stomatopyrosis occurs with elderly people, primarily women. Regarding their occupation, majority of the respondents were clerks, followed by retirees. The burning sensation in mouth was present with all the respondents, the dominating site being the lips, while the nature of sensation was reported as mostly unbearable. Anxiety, tension and stress tend to aggravate the symptoms. When grading the symptoms on VAS, i.e. visual analogous scale, the subjective assessment of symptoms was marked as 7-8 cm, which shows a high degree of burning sensation. According to our study, the quantity of saliva, which was at the beginning of the research slightly decreased, normalized after the treatment. Apart from the clinical investigation of stomatopyrosis, we applied Depression and Anxiety questionnaires. During the therapy, the results of the depression test have shown a decrease in depression (from 56.7% to 0.00%), which is particularly apparent in the group treated by autogenic training and in the first group of respondents, i.e. the one treated with antidepressants. The Anxiety tests have shown a higher percentage and intensity of anxiety with men (62.5%, as opposed to women - 32.5%) in the beginning, which has dropped to 7.5% with men during the treatment and 8.8% with women. Clinical presentation of stomatopyrosis has also apparently improved. This improvement in clinical symptoms and psychological condition of patients is statistically significant. On the basis of our research, we have concluded the following: the comorbidity of stomatopyrosis with the phenomena of anxiety and depression proves that, among other factors, there is a psychogenic aetiology of this disease. Further research should provide answers to the questions whether stomatopyrosis is a psychosomatic or a conversive disorder Antidepressants and anxiolytics have an important role in the therapy of stomatopyrosis. Autogenic training, which is a psychotherapeutic anxiolytic technique, is a therapy of choice for stomatopyrosis, which contributes not only to the elimination of oral complaints, but to the emotional rehabilitation of the patients as well.

Abstract in Croatian

REGRESIJSKA ANALIZA SIMPTOMA ----- Stomatopiroza ili sindrom 'gorećih usta', je u užem smislu riječi stanje koje karakterizira osjećaj žarenja i pečenja u ustima unatoč normalnoj sluznici. Ovo istraživanje usmjereno je na liječenje stomatopiroze s naglaskom na primjenu psihofarmaka i psihoterapije. Cilj rada je bio ispitati utjecaj antidepresiva, anksiolitika i autogenog treninga na simptome stomatopiroze. Ispitivanje smo provodili na ukupno 120 ispitanika sa simptomima stomatopiroze. Ispitanici su bili podijeljeni u dvije podjednake skupine od po 30 osoba. Svi su ispitanici liječeni lokalnom standardnom terapijom. Prva je skupina, pored toga, dobivala antidepresive, druga anksiolitike, treća je liječena autogenim treningom, a četvrta je bila kontrolna skupina. Svi su bolesnici ispitani klinički i uz pomoć psiholoških testova za depresiju i anksioznost prije početka liječenja, a isto ispitivanje se dalje provodilo nakon mjesec dana, dva mjeseca i nakon četiri mjeseca liječenja. Podaci su nakon toga statistički obrađeni. Iz našega istraživanja smo zaključili da se kod stomatopiroze radi o osobama starije životne dobi, pretežno ženskoga spola. Većina ispitanika su službenici; na drugom mjestu po učestalosti zanimanja su umirovljenici. Pečenje u ustima je bilo prisutno kod svih ispitanika; najčešće je lokalizirano na usnama, po intenzitetu uglavnom nepodnošljivo. Napetost i stres pojačavaju simptome. Na vizualnoj analognoj skali (VAS skala) subjektivna procjena simptoma iznosi 7–8 cm, što je visoka razina pečenja. Kvantum salivacije pokazuje u našem istraživanju lagano smanjenje količine sline, a nakon liječenja dolazi do normalizacije. Osim kliničkog ispitivanja stomatopiroze, primijenjeni su: upitnik depresije i upitnik anksioznosti. Tijekom terapije, rezultati testa depresije pokazuju smanjivanje depresije (od 56,7% do 0,0%), što je najviše zapaženo u skupini koja je liječena autogenim treningom I u prvoj skupini bolesnika, koja je liječena antidepresivima. Test anksioznosti pokazuje veći postotak I intenzitet anksioznosti kod muškaraca (62,5%) nego li kod žena (32,5%), što se smanjuje tijekom liječenja kod muškaraca na 7,5%, odnosno na 8,8% kod žena. Došlo je do vidnog poboljšanja kliničke slike stomatopiroze. Poboljšanje kliničkih simptoma kao i psihičkog stanja statistički je bilo značajno. Na osnovi našeg istraživanja zaključujemo: komorbiditet stomatopiroze s anksioznim i depresivnim pojavama dokazuje, uz ostale faktore, i psihogenu etiologiju te bolesti. Daljnja bi istraživanja trebala dati odgovor na pitanje je li kod stomatopiroze riječ o psihosomatskom ili konverzivnom poremećaju. Autogeni trening – psihoterapijska anksiolitička tehnika – jest terapija izbora za stomatopirozu, kako u otklanjanju smetnji u ustima, tako i u emocionalnoj rehabilitaciji bolesnika.

Item Type: Article
MeSH: Anti-Anxiety Agents/therapeutic use ; Antidepressive Agents/therapeutic use ; Burning Mouth Syndrome/therapy ; Female ; Humans ; Male ; Psychotherapy ; Regression Analysis
Departments: UNSPECIFIED
Depositing User: Marijan Šember
Status: Published
Creators:
CreatorsEmail
Gruden-Pokupec, Josipa S.UNSPECIFIED
Gruden, VladimirUNSPECIFIED
Orihovac, ŽeljkoUNSPECIFIED
Date: March 2009
Date Deposited: 31 Aug 2009
Last Modified: 04 Oct 2011 09:28
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/643

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year